0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
World
NBA 2K22 Cyber League
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۳۱
۱۳۶
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۱:۵۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۲۶
۱۱۱
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۰:۳۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۱۶
۱۲۶
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۴:۳۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۲۲
۱۱۸
Charlotte Hornets (Cyber)
Finished
۲۰:۳۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
۱۳۴
۱۲۶
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۷:۵۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۳۴
۱۰۵
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۹:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۳۴
۱۲۶
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۳:۵۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۳۳
۱۱۱
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۱۷:۵۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۱۵
۱۰۰
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۲:۳۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۳۸
۱۲۶
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۵:۱۰
Utah Jazz (Cyber)
۱۰۳
۱۰۸
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۸:۳۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۰۷
۱۲۵
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۱۹:۱۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۱۷
۱۳۲
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۲۱:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۱۹
۱۲۳
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۲۳:۵۰
Phoenix Suns (Cyber)
۹۹
۱۲۲
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۳:۱۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۲۲
۱۳۱
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۹:۵۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۶
۹۹
Charlotte Hornets (Cyber)
Finished
۱۲:۳۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
۱۱۸
۱۳۸
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۵:۱۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۱۸
۱۲۸
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۱۷:۱۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۴۱
۱۳۲
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۱۹:۵۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۲۴
۱۱۴
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۲۳:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۰۵
۱۲۳
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۱:۱۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۹۱
۱۱۷
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۱۱:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۱۵
۹۰
Miami Heat (Cyber)
Finished
۲۱:۵۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۱۱
۱۳۳
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۵:۵۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۱۲
۵۵
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۶:۳۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۹۰
۱۴۹
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۷:۱۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۰۱
۱۲۵
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۸:۳۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۱۸
۹۴
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۳:۱۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۲۰
۱۲۸
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۴:۳۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۰۸
۱۳۱
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۵:۵۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۱۴
۸۷
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۲۲:۳۰
World
NBA 2K23 Cyber League
Miami Heat (Cyber)
۱۱۱
۱۰۷
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۰:۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۹۶
۱۱۴
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۷:۵۰
Toronto Raptors (Cyber)
۱۰۰
۱۰۹
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۱:۱۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۰۷
۹۱
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۹:۱۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۱۴
۱۰۱
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۱:۱۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۹۶
۱۰۳
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۲۱:۱۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۰۷
۹۹
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۲:۳۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۹۸
۱۰۸
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۷:۱۰
Toronto Raptors (Cyber)
۱۱۰
۱۰۹
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۷:۵۰
Toronto Raptors (Cyber)
۹۹
۱۰۶
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۲:۳۰
Chicago Bulls (Cyber)
۷۴
۹۲
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۳:۱۰
Boston Celtics (Cyber)
۹۲
۹۷
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۵:۱۰
Miami Heat (Cyber)
۸۸
۱۰۸
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Cancelled
۰۹:۵۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۰۸
۸۶
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۳:۵۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۱۱
۱۱۸
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۴:۳۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۰۷
۹۴
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۷:۱۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۲۰
۱۲۵
Philadelphia 76ers (Cyber)
inprogress
۱۶:۳۰
Miami Heat (Cyber)
۸۱
۹۳
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۲۰:۳۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۰۴
۹۱
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۱:۵۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۴
۸۸
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۹:۱۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۹۹
۱۱۱
Boston Celtics (Cyber)
Cancelled
۱۰:۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۰۰
۱۱۸
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۳:۵۰
Miami Heat (Cyber)
۹۵
۱۲۱
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۵:۱۰
Miami Heat (Cyber)
۹۲
۱۱۲
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۲۳:۱۰
Toronto Raptors (Cyber)
۷۵
۱۱۵
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۸:۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۰۳
۷۹
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۲۱:۵۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۱۲
۸۴
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۲۲:۳۰
Toronto Raptors (Cyber)
۹۱
۹۸
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۲۳:۵۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۹۲
۷۵
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۵:۵۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۹۱
۱۰۵
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۶:۳۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۱
۷۴
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۳:۱۰
Chicago Bulls (Cyber)
۹۱
۱۱۴
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۴:۳۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۱۰۸
۷۷
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۵:۵۰
Boston Celtics (Cyber)
۸۳
۹۰
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۸:۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۹۵
۱۱۱
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۹:۵۰
World
Virtual E-comp Basketball (4x8 mins / OT - 4 mins)
Golden State Warriors (Cyber)
۷۷
۷۵
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۲:۲۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۸۲
۷۸
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۲:۰۷
Sacramento Kings (Cyber)
۷۹
۶۴
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۶:۱۷
Denver Nuggets (Cyber)
۷۵
۸۳
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۰:۱۷
Indiana Pacers (Cyber)
۷۳
۷۲
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۵:۵۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۳
۶۷
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۷:۰۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۶۲
۵۵
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۰۱:۳۰
Denver Nuggets (Cyber)
۸۸
۷۱
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۷:۱۷
Denver Nuggets (Cyber)
۸۳
۸۱
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۲۰:۵۰
Phoenix Suns (Cyber)
۶۴
۷۶
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۳:۴۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۴۹
۷۷
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۷:۵۷
Denver Nuggets (Cyber)
۷۴
۶۴
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۹:۳۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۴
۶۲
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۹:۵۰
Indiana Pacers (Cyber)
۷۴
۵۸
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۱:۵۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۸۰
۶۳
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۲:۴۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۹۲
۹۶
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۱:۴۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
۹۰
۶۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۳:۲۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۱
۷۵
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۴:۴۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۰
۷۸
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۹:۴۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۱
۷۶
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۰:۳۷
Orlando Magic (Cyber)
۷۴
۶۶
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۳:۰۷
Denver Nuggets (Cyber)
۷۶
۸۶
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۴:۰۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۱
۶۴
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۰۵:۰۷
New York Knicks (Cyber)
۴۴
۷۶
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۰۶:۳۷
Sacramento Kings (Cyber)
۶۲
۷۳
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۷:۵۷
San Antonio Spurs (Cyber)
۵۸
۸۴
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۸:۳۷
Sacramento Kings (Cyber)
۶۴
۷۱
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۰:۱۰
Golden State Warriors (Cyber)
۷۷
۶۴
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۰:۳۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۶
۵۸
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۱:۱۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
۳۹
۳۶
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۱:۳۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۱
۷۸
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۲:۰۷
Denver Nuggets (Cyber)
۷۶
۹۲
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۳:۱۰
New York Knicks (Cyber)
۷۲
۷۸
Detroit Pistons (Cyber)
Cancelled
۱۳:۵۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۶۹
۵۹
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۴:۱۷
New York Knicks (Cyber)
۷۴
۸۶
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۱۴:۳۷
San Antonio Spurs (Cyber)
۶۰
۸۴
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۴:۵۷
Golden State Warriors (Cyber)
۸۴
۶۸
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۵:۳۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۳
۸۹
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۶:۰۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۸
۵۸
New York Knicks (Cyber)
Finished
۱۶:۱۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۸۱
۸۶
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۶:۳۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۰۴
۱۰۰
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۷:۲۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
۷۱
۸۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۱۷:۴۷
Phoenix Suns (Cyber)
۷۸
۶۴
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۸:۰۷
Denver Nuggets (Cyber)
۸۹
۶۹
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۱۸:۲۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۱
۵۹
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۱۹:۰۷
Sacramento Kings (Cyber)
۷۷
۶۴
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۹:۲۷
New York Knicks (Cyber)
۷۵
۸۳
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۲۰:۰۷
Dallas Mavericks (Cyber)
۵۳
۸۰
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۲۱:۱۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۷
۸۶
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۲۱:۵۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۷
۶۶
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۲۲:۱۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۷۵
۸۳
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۲۲:۳۷
New York Knicks (Cyber)
۷۶
۸۲
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۲۲:۵۷
Orlando Magic (Cyber)
۶۱
۷۵
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۲۳:۳۷
World
NBA 2K22 3x3
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۹
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Cancelled
۰۰:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۶:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۲
۶
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۷:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۵
۱۳
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۶
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۲۰:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۲
۹
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۲۰:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۷
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
inprogress
۲۲:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۶
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۰:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۸
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۰:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۹
۱۲
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۱:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۰
۱۳
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۵
Miami Heat 2K22 3x3
Cancelled
۰۷:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۸
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۸:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۹:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۷
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۱:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۷
۱۲
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۱:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۱:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۵
۱۳
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۲:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۶
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۲:۵۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۸
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۴:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۹
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۵:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۹
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۶:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۷:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۸:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۹
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۸:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۲
۸
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۹:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۲
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۹:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۲
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
inprogress
۲۰:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۷
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۲۱:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۷
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
inprogress
۲۲:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۶
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۲۲:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۴
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۲۳:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۲۳:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Cancelled
۰۰:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۶
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۳
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۳:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۲
۱۴
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۴:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۵:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۳
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۴
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۸:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۸
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۸:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۹:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۲۰:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۷
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۲۱:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۹
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۲۳:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۳
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۰:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۰:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۱:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۹
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۱:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۴
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۷
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Cancelled
۰۲:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۴
Chicago Bulls 2K22 3x3
Cancelled
۰۲:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۱۳
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۳:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۶
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۳:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۴
۱۲
Denver Nuggets 2K22 3x3
Cancelled
۰۳:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۸
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۳:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۳:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۹
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۴:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۹
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۴:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۹
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۴:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۷
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۴:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۴
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۴
۱۲
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۵:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۸
Miami Heat 2K22 3x3
Cancelled
۰۵:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۲
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۵:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۹
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۵:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۰
۱۳
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۷
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۶
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۶:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۶:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۷
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۷:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Cancelled
۰۷:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۷
۱۲
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۷:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۷:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۹
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۷
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۸:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۸:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Cancelled
۰۹:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۶
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۹:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۹:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۱۳
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۹:۵۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۷
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۰:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۸
LA Clippers 2K22 3x3
Cancelled
۱۰:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۵
Miami Heat 2K22 3x3
Cancelled
۱۰:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۸
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۰:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۹
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۰:۴۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۴
Toronto Raptors 2K22 3x3
Cancelled
۱۰:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۹
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۱:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۶
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۱:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۳
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۱:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۳
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۲:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۶
Boston Celtics 2K22 3x3
Cancelled
۱۲:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۲:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۷
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۲:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۹
۸
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۳:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۳:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Cancelled
۱۳:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۴
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۳:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۹
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۳:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۲
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۳:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۸
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۴:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۵
۱۳
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۴:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۸
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۴:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۸
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۴:۴۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۴:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۱۴
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۵:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۶
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۵:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۶
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۵:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۳
۱۴
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۵:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۰
۱۲
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۵:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۷
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Cancelled
۱۶:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۶
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۶:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۵
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۶:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۵
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۶:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۲
۱۴
Chicago Bulls 2K22 3x3
Cancelled
۱۷:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۵
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۷:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۷
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۷:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۹
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۷:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Miami Heat 2K22 3x3
Cancelled
۱۸:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۶
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
inprogress
۱۸:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
inprogress
۱۸:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۵
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۸:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۰
۱۲
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۹:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۱۰
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۹:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
inprogress
۱۹:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۹:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۶
۱۲
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۲۰:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
inprogress
۲۰:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۳
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۲۱:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۳
۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
inprogress
۲۱:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
inprogress
۲۱:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۲۱:۴۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۲۲:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۴
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۲۲:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۸
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۲۲:۴۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۹
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۲۳:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۲۳:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۸
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۲۳:۲۵
World
NBA 2K21 1x1
Kawhi Leonard
۸
۱۱
LeBron James
Finished
۱۶:۲۰
LeBron James
۹
۱۱
Michael Jordan
Finished
۲۰:۱۰
LeBron James
۱۱
۸
Michael Jordan
Finished
۰۱:۲۰
Michael Jordan
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۲:۱۰
Tracy McGrady
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۲:۲۰
Bradley Beal
۱۲
۱۰
Russell Westbrook
Finished
۰۴:۲۰
Russell Westbrook
۱۱
۷
Bradley Beal
Finished
۰۵:۰۰
Bradley Beal
۱۱
۸
Russell Westbrook
Finished
۰۷:۳۰
Bradley Beal
۷
۱۱
Tracy McGrady
Cancelled
۱۰:۱۰
James Harden
۱
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۰:۳۰
Michael Jordan
۱۱
۷
Kawhi Leonard
Finished
۱۱:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۵
James Harden
Finished
۱۲:۰۰
Bradley Beal
۱۱
۸
James Harden
Finished
۱۲:۵۰
Damian Lillard
۹
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۲۱:۴۰
Tracy McGrady
۱۲
۱۰
Russell Westbrook
Finished
۲۱:۵۰
James Harden
۱۱
۸
Tracy McGrady
Finished
۰۰:۲۰
Bradley Beal
۸
۱۱
James Harden
Finished
۰۲:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۱۳
Michael Jordan
Finished
۰۲:۵۰
Kawhi Leonard
۵
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۶:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۸
Kobe Bryant
Finished
۱۲:۴۰
Michael Jordan
۱۵
۱۳
Tracy McGrady
Finished
۱۹:۲۰
Damian Lillard
۵
۱۱
James Harden
Finished
۱۹:۵۰
Michael Jordan
۱۱
۶
Bradley Beal
inprogress
۲۱:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۲۲:۰۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
Bradley Beal
Finished
۰۰:۰۰
Luka Doncic
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۰:۱۰
LeBron James
۱۱
۶
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۳۰
Bradley Beal
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۰:۴۰
Russell Westbrook
۱
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۰:۵۰
Tracy McGrady
۱۱
۴
James Harden
Finished
۰۱:۰۰
Kobe Bryant
۱۲
۵
Damian Lillard
Finished
۰۱:۱۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
Luka Doncic
Finished
۰۱:۳۰
Tracy McGrady
۱۳
۱۰
Bradley Beal
Finished
۰۱:۴۰
Damian Lillard
۳
۱۱
James Harden
Finished
۰۱:۵۰
LeBron James
۱۲
۱
Russell Westbrook
Finished
۰۲:۰۰
LeBron James
۱۱
۵
Luka Doncic
Finished
۰۲:۴۰
Russell Westbrook
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۰۳:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Tracy McGrady
Finished
۰۳:۱۰
LeBron James
۱۱
۳
James Harden
Finished
۰۳:۲۰
Michael Jordan
۵
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۳:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۱
Russell Westbrook
Finished
۰۳:۴۰
Damian Lillard
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Cancelled
۰۳:۵۰
Tracy McGrady
۱۱
۱۳
James Harden
Finished
۰۴:۰۰
Michael Jordan
۱۴
۱۲
LeBron James
Finished
۰۴:۱۰
Luka Doncic
۹
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۴:۳۰
James Harden
۸
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۴:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۵
Kawhi Leonard
Finished
۰۴:۵۰
Damian Lillard
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۰۵:۱۰
Luka Doncic
۱۱
۵
James Harden
Finished
۰۵:۲۰
Kawhi Leonard
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۵:۳۰
Tracy McGrady
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۵:۴۰
LeBron James
۱۱
۵
Damian Lillard
Finished
۰۵:۵۰
Russell Westbrook
۶
۱۱
James Harden
Finished
۰۶:۰۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۶:۱۰
Kobe Bryant
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۶:۳۰
Damian Lillard
۷
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۰۶:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۱
Bradley Beal
Finished
۰۶:۵۰
Luka Doncic
۱۰
۱۳
Tracy McGrady
Finished
۰۷:۰۰
LeBron James
۱۱
۲
James Harden
Finished
۰۷:۱۰
Damian Lillard
۶
۱۲
Kawhi Leonard
Finished
۰۷:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۳
Tracy McGrady
Finished
۰۷:۴۰
Kobe Bryant
۱۰
۱۲
LeBron James
Finished
۰۷:۵۰
James Harden
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۰۸:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۲
Russell Westbrook
Finished
۰۸:۱۰
Tracy McGrady
۱۱
۹
Damian Lillard
Cancelled
۰۸:۲۰
Bradley Beal
۲
۱۱
Michael Jordan
Cancelled
۰۸:۳۰
James Harden
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۰۸:۴۰
Luka Doncic
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۰۸:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۵
Kobe Bryant
Finished
۰۹:۰۰
Tracy McGrady
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۹:۱۰
Bradley Beal
۱۴
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۹:۲۰
Russell Westbrook
۱۰
۱۲
James Harden
Finished
۰۹:۳۰
Kawhi Leonard
۱۰
۱۲
LeBron James
Finished
۰۹:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۶
Kobe Bryant
Finished
۰۹:۵۰
Luka Doncic
۱۲
۱۰
Damian Lillard
Finished
۱۰:۰۰
LeBron James
۱۱
۴
Russell Westbrook
Finished
۱۰:۲۰
Michael Jordan
۱۳
۱۵
Luka Doncic
Finished
۱۰:۴۰
Damian Lillard
۷
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۱۰:۵۰
LeBron James
۱۱
۴
Russell Westbrook
Finished
۱۱:۰۰
James Harden
۹
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۱:۱۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۱:۳۰
LeBron James
۱۱
۶
Damian Lillard
Cancelled
۱۱:۴۰
Tracy McGrady
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۱:۵۰
Bradley Beal
۸
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۱۲:۱۰
Damian Lillard
۱۰
۱۲
Luka Doncic
Finished
۱۲:۲۰
Tracy McGrady
۱۱
۹
Michael Jordan
Finished
۱۲:۳۰
Luka Doncic
۱۲
۱۰
Damian Lillard
Finished
۱۳:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۱۳:۱۰
Kobe Bryant
۱۲
۷
Tracy McGrady
Finished
۱۳:۲۰
Kawhi Leonard
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۱۳:۳۰
James Harden
۱۱
۹
Luka Doncic
Cancelled
۱۳:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۴
Damian Lillard
Finished
۱۳:۵۰
Bradley Beal
۱۱
۸
Tracy McGrady
Finished
۱۴:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Russell Westbrook
Finished
۱۴:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۵
James Harden
Finished
۱۴:۲۰
Luka Doncic
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۱۴:۳۰
Damian Lillard
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۴:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Tracy McGrady
Finished
۱۴:۵۰
Russell Westbrook
۱۲
۸
Bradley Beal
Finished
۱۵:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
Luka Doncic
Finished
۱۵:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۴
Damian Lillard
Finished
۱۵:۲۰
LeBron James
۱۱
۳
Tracy McGrady
Cancelled
۱۵:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۷
Bradley Beal
Finished
۱۵:۴۰
James Harden
۱۱
۸
Kobe Bryant
Cancelled
۱۵:۵۰
Damian Lillard
۹
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۱۶:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۵
Tracy McGrady
Finished
۱۶:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۵
James Harden
Finished
۱۶:۳۰
Luka Doncic
۱۱
۷
Russell Westbrook
Cancelled
۱۶:۴۰
Tracy McGrady
۱۱
۸
Michael Jordan
Finished
۱۶:۵۰
Bradley Beal
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۱۷:۰۰
Kawhi Leonard
۱۰
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۱۷:۱۰
Russell Westbrook
۹
۱۱
Luka Doncic
Cancelled
۱۷:۲۰
James Harden
۱۱
۶
Damian Lillard
Finished
۱۷:۳۰
Bradley Beal
۱۱
۹
Tracy McGrady
Finished
۱۷:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۵
Michael Jordan
Finished
۱۷:۵۰
Luka Doncic
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۸:۰۰
LeBron James
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۱۸:۱۰
James Harden
۹
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۱۸:۲۰
Michael Jordan
۱۲
۵
Bradley Beal
Finished
۱۸:۳۰
Tracy McGrady
۶
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۸:۴۰
Kobe Bryant
۱۲
۵
Damian Lillard
inprogress
۱۸:۵۰
Russell Westbrook
۶
۱۱
James Harden
inprogress
۱۹:۰۰
Luka Doncic
۱۱
۵
Bradley Beal
Finished
۱۹:۱۰
Kawhi Leonard
۸
۱۱
LeBron James
inprogress
۱۹:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۱۹:۴۰
Tracy McGrady
۲
۱۱
Luka Doncic
Finished
۲۰:۰۰
Kobe Bryant
۶
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۲۰:۲۰
Russell Westbrook
۱۱
۹
Damian Lillard
Finished
۲۰:۳۰
James Harden
۱۲
۱۰
Luka Doncic
Finished
۲۰:۴۰
Bradley Beal
۱۱
۸
Tracy McGrady
Finished
۲۰:۵۰
LeBron James
۱۱
۱
Kobe Bryant
Finished
۲۱:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۲۱:۱۰
Luka Doncic
۷
۱۲
James Harden
Finished
۲۱:۲۰
Bradley Beal
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۲۲:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۴
Damian Lillard
inprogress
۲۲:۲۰
Tracy McGrady
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۲۲:۳۰
Luka Doncic
۱۲
۱۰
Russell Westbrook
Finished
۲۲:۴۰
LeBron James
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۲۲:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۶
James Harden
Finished
۲۳:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۴
Tracy McGrady
Finished
۲۳:۱۰
Luka Doncic
۱۱
۶
Damian Lillard
Finished
۲۳:۲۰
LeBron James
۱۱
۴
Russell Westbrook
Finished
۲۳:۳۰
Kawhi Leonard
۱۰
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۲۳:۴۰
Tracy McGrady
۱۵
۱۲
Bradley Beal
Finished
۲۳:۵۰
World
NBA 2K23 Cyber Championship
Golden State Warriors (Cyber)
۱۰۴
۱۳۲
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۶:۴۴
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۱۰۸
۹۲
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۸:۲۱
Golden State Warriors (Cyber)
۱۰۷
۱۰۶
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۱:۴۲
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۱۰
۱۱۷
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۴:۵۵